בלוגים

How to enable ntp updates on FreeBSD

freebsd, ntp, ntpdate

BY DANIEL KALLNER 7.10.2018

השתמש בשרתים המהירים בארץ