בלוגים

How to enable ntp updates on FreeBSD

freebsd, ntp, ntpdate

השתמש בשרתים הכי מהירים בארץ