בלוג

שיתוף ספריות וקבצים ב - XP

By Daniel Kallner
7Oct

xp, network, sharing

BY DANIEL KALLNER 7.10.2018

השתמש בשרתים המהירים בארץ