בלוג

How to configure SOFT RAID 1 on openSuse

By Daniel Kallner
7Oct

linux, sata, backup, rsync

BY DANIEL KALLNER 7.10.2018

השתמש בשרתים המהירים בארץ